Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Zpravodaj Němčice pod lupou
27
Zpravodaj Němčice pod lupou
28
Zpravodaj Němčice pod lupou
29
Zpravodaj Němčice pod lupou
svoz směsného komunálního odpadu a současně svoz pytlů s plasty
30
Zpravodaj Němčice pod lupou
1 2
3 4 5 6 7 8
Sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů.
9
10 11 12 13
svoz směsného komunálního odpadu
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
svoz směsného komunálního odpadu a současně svoz pytlů s plasty
28 29 30
31 1 2 3
svoz směsného komunálního odpadu
4 5 6

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Němčice nad Hanou

2. Důvod a způsob založení

Obec Němčice nad Hanou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v  samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací

 • ZŠ a MŠ
 • ZUŠ
 • ORION - Středisko volného času
 • Národopisný soubor Pantlék, z.s.
 • Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností - střelecký klub
 • Český svaz chovatelů
 • Český svaz včelařů
 • Český zahrádkářský svaz
 • Honební společenstvo
 • Moravský rybářský svaz
 • Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
 • Klub žen
 • Svaz tělesně postižených v ČR
 • SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
 • Fotbalový klub Němčice nad Hanou, z.s.
 • TJ Stavební stroje z.s. Němčice nad Hanou
 • Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou
 • Divadelní spolek "Na Štaci"
 • Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
 • Český svaz ochránců přírody ZO Haná Němčice - Stanice pro zraněné a handicapované živočichy
 • Klub přátel ZUŠ
 • Skupina historického šermu Aqua Fortis o.s.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Město Němčice nad Hanou
  Palackého nám. 3
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Město Němčice nad Hanou
  Palackého nám. 3
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 582 302 311 (ústředna)
  mobilní telefon: 727 869 212 (tajemník)

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.nemcicenh.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna
 • 4.8 Další elektronické adresy

 • 4.9 ID datové schránky

udbb4fb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155969756/0300, ČSOB a.s.

6. IČ

00288497

7. DIČ

CZ00288497

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Zde najdete žádost o poskytnutí informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  Licenční smlouvy nejsou k poskytování informací potřebné.

 • 16.2 Výhradní licence

         V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: