Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Kvíz
Velikonoční příběh
31
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
1
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
svoz směsného komunálního odpadu
2
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
3
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
4
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
5
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
6
Kvíz
Tip na výlet
Velikonoční příběh
7
Tip na výlet
Velikonoční příběh
8
Tip na výlet
9
Zpravodaj Němčice pod lupou
Tip na výlet
10
Zpravodaj Němčice pod lupou
Akce "Zasaďte si vlastní strom"
Tip na výlet
11
Zpravodaj Němčice pod lupou
12
Zpravodaj Němčice pod lupou
Knihovna znovu otevřena
13
Zpravodaj Němčice pod lupou
14
Zpravodaj Němčice pod lupou
15
Zpravodaj Němčice pod lupou
svoz směsného komunálního odpadu
16
Zpravodaj Němčice pod lupou
17
Zpravodaj Němčice pod lupou
18
Zpravodaj Němčice pod lupou
19
Zpravodaj Němčice pod lupou
20
Zpravodaj Němčice pod lupou
21
Zpravodaj Němčice pod lupou
22
Zpravodaj Němčice pod lupou
23
Zpravodaj Němčice pod lupou
24
Zpravodaj Němčice pod lupou
25
Zpravodaj Němčice pod lupou
26
Zpravodaj Němčice pod lupou
27
Zpravodaj Němčice pod lupou
28
Zpravodaj Němčice pod lupou
29
Zpravodaj Němčice pod lupou
svoz směsného komunálního odpadu a současně svoz pytlů s plasty
30
Zpravodaj Němčice pod lupou
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Němčice nad Hanou

2. Důvod a způsob založení

Obec Němčice nad Hanou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v  samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací

 • ZŠ a MŠ
 • ZUŠ
 • ORION - Středisko volného času
 • Národopisný soubor Pantlék, z.s.
 • Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností - střelecký klub
 • Český svaz chovatelů
 • Český svaz včelařů
 • Český zahrádkářský svaz
 • Honební společenstvo
 • Moravský rybářský svaz
 • Myslivecký spolek Němčice nad Hanou
 • Klub žen
 • Svaz tělesně postižených v ČR
 • SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou
 • Fotbalový klub Němčice nad Hanou, z.s.
 • TJ Stavební stroje z.s. Němčice nad Hanou
 • Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou
 • Divadelní spolek "Na Štaci"
 • Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
 • Český svaz ochránců přírody ZO Haná Němčice - Stanice pro zraněné a handicapované živočichy
 • Klub přátel ZUŠ
 • Skupina historického šermu Aqua Fortis o.s.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Město Němčice nad Hanou
  Palackého nám. 3
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Město Němčice nad Hanou
  Palackého nám. 3
  798 27 Němčice nad Hanou

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 582 302 311 (ústředna)
  mobilní telefon: 727 869 212 (tajemník)

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.nemcicenh.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna
 • 4.8 Další elektronické adresy

 • 4.9 ID datové schránky

udbb4fb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155969756/0300, ČSOB a.s.

6. IČ

00288497

7. DIČ

CZ00288497

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Zde najdete žádost o poskytnutí informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  Licenční smlouvy nejsou k poskytování informací potřebné.

 • 16.2 Výhradní licence

         V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: