Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
3 4 5
Manželský čtyřúhelník na horách - ZRUŠENO
6 7
Divadelní představení mladších žáků literárně-dramatického oboru KARKOOLKA
Divadelní představení ZLÝ SEN
8 9
Kontejnery na velkoobjemový odpad jaro 2024
10 11
svoz směsného komunálního odpadu
12
Jedeme na teambuilding
13 14
15
Druhé deskohraní pro seniory
16
Svoz BIO odpadu
17
Vyhlášení Andersenovy hvězdičky
18
Zlatý list Orion SVČ
19 20
Jarní koncert ZUŠ
Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou 2024
21
22 23 24 25
svoz směsného komunálního odpadu
26
Svoz papírového odpadu
27
DS Smotaná hadice - Tři holky jako květ
28
Červiven Adam Stvořitel
Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, z.s. Šťovík, pečené brambory
29
Divadelní spolek J. K. Tyl Brodek u Přerova A je to v pytli
30
Čarodějnice Orion SVČ
ZUŠ Němčice nad Hanou Zlý sen
Osvětová beseda Velká Bystřice S hlavou v oblacích
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
1
Divadlo Kapsa Andělská Hora O Budulínkovi
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice Dámská šatna
2
Divadýlko Mrak O Palečkovi
P. O. KRO. K. Isabelino proroctví aneb Life after efil
3
Spolek Divadlo NaŽivo Nevěra ve stádiu přípravy
4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Samospráva, dokumenty > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 4/2023,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV č. 3/2023,o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV č. 2/2023,o místním poplatku z pobytu 01.01.2024

OZV č. 1/2023,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

01.01.2024
OZV č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
Řád veřejného pohřebiště města Němčice nad Hanou 01.04.2020
Zásady pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města Němčice nad Hanou 31.10.2019
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 02.08.2018
OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 22.09.2017
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou 02.01.2016
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 02.01.2016
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 09.09.2015
OZV č. 2/2015, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 04.08.2015
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 20.02.2012

OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

03.08.2011

OZV č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou

12.02.2005

Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

 

OZV č. 2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

01.01.2005

OZV č. 5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

29.06.2002 

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou

01.07.2000

Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou"

01.01.2001
Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou" 11.02.2003

OZV č. 6/1998, O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání

21.11.1998

Nařízení č. 1/2022, kterým se vydává tržní řád 

Příloha č.1 - mapa tržních míst v Němčicích nad Hanou

11.05.2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon