Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 - 14.00 "Romeo, Julie a tma"
HDM 2023 - 19.30 "Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?"
SDH Němčice nad Hanou Floriánek
2
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 - 13.30 "O nepodařeném čertovi a nezbedném andělovi"
HDM 2023 - 19.30 "Viktor"
Uzavřená knihovna
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
3
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 - 19.30 "Byl to skřivan"
Informační schůzka - dotace Nová zelená úsporám light
Sběr velkoobjemového odpadu
4
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 - 10.00 "O lakomé Barce"
HDM 2023 - 13.30 "Kéž by..."
HDM 2023 - 19.30 "Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem"
5
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 - 10.00 "S čerty nejsou žerty"
HDM 2023 - 19.30 "Marie, dcera Kajetánova"
6
Hanácký divadelní máj 2023
HDM 2023 17.00 - Vyhodnocení 37. ročníku
SDH Hanácký pohár v požárním útoku
7
8 9 10 11
svoz směsného komunálního odpadu
12 13
Orion SVČ - Orion Dancicng Stars
14
15 16
Svoz BIO odpadu
17 18
Svoz papírového odpadu
19
ZŠ Němčice nad Hanou Školní akademie
20
STŘEDNÍ HANOU NA KOLE 2023
21
22 23 24 25
svoz směsného komunálního odpadu
26
XXV. Svátek hudby ZUŠ
27
Svátek hudby XXV. ZUŠ Němčice nad Hanou
28
29 30
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
31 1 2
Kroužkobraní SVČ Orion 2023
Noc kostelů 2023
3 4
Hanácká Kojetínská desítka
Vystoupení ZUŠ Tandram 2023
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Samospráva, dokumenty > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1/2022,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2023
OZV č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 21.05.2021
Řád veřejného pohřebiště města Němčice nad Hanou 01.04.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Zásady pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města Němčice nad Hanou 31.10.2019
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 02.08.2018
OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 22.09.2017
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou 02.01.2016
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 02.01.2016
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 09.09.2015
OZV č. 2/2015, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 04.08.2015
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 20.02.2012

OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

03.08.2011

OZV č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou

12.02.2005

Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

 

OZV č. 2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

01.01.2005

OZV č. 5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

29.06.2002 

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou

01.07.2000

Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou"

01.01.2001
Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou" 11.02.2003

OZV č. 6/1998, O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání

21.11.1998

Nařízení č. 1/2022, kterým se vydává tržní řád 

Příloha č.1 - mapa tržních míst v Němčicích nad Hanou

11.05.2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon