Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4
svoz směsného komunálního odpadu
5 6 7
8 9
Svoz BIO odpadu
10 11 12 13 14
15 16 17 18
svoz směsného komunálního odpadu
19
Hodový rockový večer 2024
Svoz papírového odpadu
20
Němčické hody 2024 - sobotní program
21
Němčické hody 2024 - nedělní program
22 23
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
24 25 26
LETNÍ KINO 26. 7. 2024
27
LETNÍ KINO 27. 7. 2024
28
29 30 31 1
svoz směsného komunálního odpadu
2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Samospráva, dokumenty > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 4/2023,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV č. 3/2023,o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV č. 2/2023,o místním poplatku z pobytu 01.01.2024

OZV č. 1/2023,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

01.01.2024
OZV č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
Řád veřejného pohřebiště města Němčice nad Hanou 01.04.2020
Zásady pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města Němčice nad Hanou 31.10.2019
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 02.08.2018
OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 22.09.2017
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou 02.01.2016
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 02.01.2016
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 09.09.2015
OZV č. 2/2015, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 04.08.2015
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 20.02.2012

OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

03.08.2011

OZV č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou

12.02.2005

Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

 

OZV č. 2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

01.01.2005

OZV č. 5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

29.06.2002 

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou

01.07.2000

Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou"

01.01.2001
Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou" 11.02.2003

OZV č. 6/1998, O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání

21.11.1998

Nařízení č. 1/2022, kterým se vydává tržní řád 

Příloha č.1 - mapa tržních míst v Němčicích nad Hanou

11.05.2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon