Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28
svoz směsného komunálního odpadu
29 30
Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou
SDH Němčice nad Hanou - oslavy sv. Floriána
1
36.Hanácký divadelní máj
2
36.HDM
3
Hanácký divadelní máj 3. 5.
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
4
HDM - Větřák Pivín
5
HDM - DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
Večerní představení HDM
6
HDM - Dobře ušitý frak
7
HDM - Do hrobky tanečním krokem
Změna programu HDM v sobotu 7. 5.
8
9
Diskuze ohledně rozšíření dětských hřišť ve městě
10 11 12
svoz směsného komunálního odpadu
13
MIMI ŠÉF: Rodinný podnik
14 15
16 17
Svoz BIO odpadu
18 19
Svoz papírového odpadu
20 21
STŘEDNÍ HANOU NA KOLE 21. 5. 2022
22
23 24 25 26
svoz směsného komunálního odpadu
27 28 29
30 31
Svoz BIO odpadu a plastového odpadu
1 2 3
SRDCE NA DLANI
4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Samospráva, dokumenty > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  01.01.2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 21.05.2021
Řád veřejného pohřebiště města Němčice nad Hanou 01.04.2020
OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Zásady pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města Němčice nad Hanou 31.10.2019
OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 02.08.2018
OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 22.09.2017
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou 02.01.2016
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 02.01.2016
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 09.09.2015
OZV č. 2/2015, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 04.08.2015
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 20.02.2012

OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

03.08.2011

OZV č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou

12.02.2005

Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005, o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

 

OZV č. 2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

01.01.2005

OZV č. 5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

29.06.2002 

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou

01.07.2000

Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou"

01.01.2001
Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu na území města Němčice nad Hanou" 11.02.2003

OZV č. 6/1998, O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání

21.11.1998

Nařízení č. 1/2022, kterým se vydává tržní řád 

Příloha č.1 - mapa tržních míst v Němčicích nad Hanou

11.05.2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon