Hlášení 03.04.2020

Nakládání s odpady v době nouzového stavu, rozvoz desinfekce, zápis dětí do 1. tříd, prodej drůbeže, akce "Zajíců není nikdy dost".

 

 • Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.
  Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
  Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
  Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
  Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
  Vážení spoluobčané,
  všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
  Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách.
  Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
 • Město Němčice nad Hanou oznamuje občanům, že v sobotu 4.4.2020 od 8 hodin bude ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů provádět rozvoz dezinfekce do domácností. Rozvoz bude probíhat po jednotlivých ulicích.
  Oznamujeme občanům, že byly nalezeny klíče, a to ve středu 01.04.2020 na ulici Dolní brána v Němčicích nad Hanou. Kdo je postrádá, ať se přihlásí na sekretariátě Městského úřadu Němčice nad Hanou.
 • Základní škola Němčice nad Hanouinformuje rodiče o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.
  Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  Termín pro podání žádosti je stanoven od 3. do 20. dubna 2020 včetně.
  Všechny možnosti podání žádosti naleznete na stránkách školy a ve vitríně školy tj. na budově kina. Upřednostňujeme online zápisy, které budou na stránkách školy od 1. dubna 2020. Ve výjimečných případech kontaktujte školu.
  Přesný postup podání žádosti naleznete ve vitríně školy a na stránkách školy na adrese: www.zsnemcicenh.cz
 • Drůbežárna Prace bude v pondělí 6.4.2020 v 10:15 hod. prodávat na náměstí v Němčicích nad Hanou: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata a husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
 • Vážení spoluobčané, naše město se zapojilo do celorepublikové výzvy Zajíců není nikdy dost. Jedná se o soutěž mezi městy a obcemi. Snahou je mít co nejvíce zajíčků, které si občané vyrobí a vystaví před dům či v jeho okně. Materiál na výzdobu je libovolný, zajíc musí být vysoký alespoň 30 cm. Vyrobeného zajíce vyfoťte a foto zašlete na emailovou adresu . Foto zasílejte do 15. dubna.
  Celá výzva probíhá za dodržování všech bezpečnostních podmínek nařízených státem.

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 04.06.2020 16:23