Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

 

 

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do
17/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.2.2018, vypnutá oblast - ulice Chvátalova od č. 41 po č. 47 19.01.2018 15.02.2018
11/2018, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2018 v programu "Podpora spolkových aktivit" 17.01.2018 02.05.2018
12/2018, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2018 v programu "Sportem k lepší kondici" 17.01.2018 02.05.2018
13/2018, Oznámení o konání 2. kola voleb prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 17.01.2018 29.01.2018
14/2018, Hasiči radí - Požáry elektrospotřebičů nikdy nehaste vodou! - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 17.01.2018 02.02.2018
15/2018, Rozpočtové opatření č. 21 17.01.2018 02.02.2018
16/2018, Rozpočtové opatření č. 1 17.01.2018 02.01.2019
10/2018, Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, konané dne 24.01.2018 16.01.2018 25.01.2018
8/2018, Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 12.01.2018 23.02.2018
6/2018, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 10.01.2018 26.01.2018
7/2018, Oznámení - Schválený rozpočet Mikroregionu Němčicko na rok 2018 10.01.2018 02.01.2019
2/2018, Schválený rozpočet města Němčice nad Hanou - závazné ukazatele - rok 2018 03.01.2018 02.01.2019
3/2018, Střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2019 - 2020 03.01.2018 04.01.2021
212/2017, Svazek obcí mikroregionu Střední Haná - Oznámení - Informace o dokumentech zvěřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb. 19.12.2017 01.07.2019
207/2018, Oznámení - Schválený rozpočet DSO Hanácký venkov na rok 2018 11.12.2017 02.01.2019
200/2017, Oznámení o zahájení prací na stavbě "II/433 Prostějov - Mořice" 30.11.2017 01.10.2018
163/2017, Město Němčice nad Hanou vyhlašuje "program na poskytnutí dotace na demolici stavby s následnou výstavbou nového rodinného domu" 16.10.2017 04.01.2021
142/2017, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 14.09.2017 21.09.2020
110/2017, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 12.07.2017 02.07.2018
100/2017, Závěrečný účet Mikroregionu střední Haná za rok 2016 26.06.2017 02.07.2018
109/2016, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 17.10.2016 17.10.2019
105/2015, Smlouva o půjčce mezi Svazkem obcí mikroregionu střední Haná a Střední Haná, o.p.s. 03.09.2015 03.09.2018

Archiv

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 24.01.2018 10:27