Vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky, nařízení

Účinnost

Nařízení č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

Příloha č. 1 - mapa tržních míst v Němčicích nad Hanou

22.9.2017
 OZV č. 1/2017, o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy 22.9.2017
OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
OZV č. 1/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2017
Pravidla pro umístění reklamních poutačů na stožáry veřejného osvětlení v majetku města Němčice nad Hanou 10.10.2016
OZV č. 5/2015, Požární řád města Němčice nad Hanou 2.1.2016
OZV č. 4/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 2.1.2016
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 9.9.2015
OZV č. 2/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 4.8.2015
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Němčice nad Hanou 4.4.2015
Řád veřejného pohřebiště Města Němčice nad Hanou 24.10.2014
OZV č. 1/2012, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 20.2.2012

OZV města č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

3.8.2011
OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2011
OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011

OZV č. 1/2006 o stanovení části školského obvodu

1.7.2006

1/2005 - kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Němčice nad Hanou

12.2.2005

Příloha č. 1 - Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2005 o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

 

2/2004 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

 

1.1.2005

5/2002 - kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

Dodatek č.2 k OZV města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou


11.2.2003

Dodatek č.1 k OZV města Němčice nad Hanou č.2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou"


1.1.2001

Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu oprav a modernizace bytu" na území města Němčice nad Hanou
1.7.2000

6/1998 - O znaku a praporu města Němčice nad Hanou a jejich užívání.

21.11.1998

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 16.07.2018 14:45