Samospráva

Obce jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba může vykonávat svou působnost buď bezprostředně občany, nebo prostřednictvím svých orgánů. Základním orgánem obce vykonávajícím samostatnou působnost je v České republice obecní zastupitelstvo, volené občany v přímých volbách. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a  jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o  výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce. Počet členů obecního zastupitelstva je určen zákonem o obcích v závislosti k počtu obyvatel obce. V Němčicích nad Hanou je voleno patnáctičlenné zastupitelstvo. Zvolení členové zastupitelstva města si zvolili ze svého středu starostu, místostarostku a další tři členy, kteří společně tvoří radu města.

 

Zastupitelstvo - volební období 2018-2022

 

starosta Ing. Jan Vrána SNK města Němčice nad Hanou
místostarostka Ing. Jana Oulehlová ČSSD
člen rady Ivana Dvořáková ČSSD
člen rady Ing. Oldřich Plchot SNK města Němčice nad Hanou
člen rady Ing. Martin Ernst Ph.D. ANO NĚMČICÍM
další členové zastupitelstva  
Bc. Marek Antel Společně pro Němčice
Martina Kouřilová Společně pro Němčice
Bc. Lenka Králová ANO Němčicím
Jiří Zatloukal SNK Evropští demokraté
Mgr. Hana Matušková ČSSD
Martin Ševčík, DiS. ČSSD
RNDr. Lubomír Procházka SNK města Němčice nad Hanou
Ing. Miroslav Oplocký KDU-ČSL
Jaromír Snídal VOLBA A ZODPOVĚDNOST
Roman Mizera Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Výbory

Finanční výbor města Němčice nad Hanou

 • předseda:  Ing. Miroslav Oplocký
 • členové:    Jana Baluchová, Mgr. Olga Fidrová, MBA, Milan Hrabal, Zdeněk Chalánek, Martina Kouřilová, Alice Štěpánková

Kontrolní výbor města Němčice nad Hanou

 • předseda: Roman Mizera
 • členové:    Eva Chytilová, Bc. Jan Korvas, Ing. Jana Otáhalová, Ing. Marie Plchotová, Jaroslava Tučková, František Žvátora

Komise

Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/

 • předseda: Alice Štěpánková
 • tajemník:  matrikářka
 • členové:    Petra Brabcová, Pavel Chmelař, Eva Chytilová, Kristýna Jeřábková, Vladimír Kyselák, Jiřina Kyseláková, Blanka Snídalová,
                     Jana Stratilová, Jaroslava Zatloukalová

Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou

 • předseda: Mgr. Naděžda Tesaříková
 • tajemník: kulturní referent
 • členové:   Mgr. Eva Bašková, Pavla Buriánková, Luďka Kouřilová, Eva Křížová, Pavla Kundelová, Pavel Kvíčala, Mgr. Pavel Navrátil,
                     Mgr. Lucie Navrátilová, Ing. Miroslav Oplocký, Ing. Jana Otáhalová, Miluše Poláčková, Mgr. Marketa Tobolíková, Bc. Dana Vlčková,
                     Ing. Jiří Vosička

Bytová komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: Milan Tesařík
 • tajemník:  referent finančního odboru
 • členové:   Zdeněk Buriánek, Jiřina Hrubá, Martina Nedbalová, Mgr. Hana Vojancová

Likvidační a škodní komise města Němčice nad Hanou

 • předseda:  Vítězslav Mikulčík
 • tajemník:   referent finančního odboru
 • členové:     Pavel Kyselák, Marcela Temlíková, Jaroslav Mraček, Dita Žatecká

Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou

 • předseda:  Ing. Martin Ernst, Ph.D.
 • tajemník:   referent životního prostředí
 • členové:     Zdenek Korvas, RNDr. Bohumila Procházková, Vladimír Rosík, Jaromír Snídal, Bc. Hana Ticháková, Miroslav Vrána,
                      Ing. Helena Zahradníková, Ph.D., Radek Zedníček

Investiční komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: RNDr. Lubomír Procházka
 • tajemník:  projektový referent, investiční technik
 • členové:    Ing. Radoslav Borovička, Ing. Lukáš Chytil, Pavel Kvíčala, Martin Oral

Komise sociální, zdravotní a pro prevenci kriminality města Němčice nad Hanou

 • předseda:  Ivana Dvořáková
 • tajemník:   sociální pracovník
 • členové:     Martin Ševčík, DiS., Hynek Dvořák ml., Andrea Huťková, Gabriela Klágová, DiS., Barbora Lenertová, Ing. Oldřich Plchot,
                       Dita Šebestová

Grantová komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: Bc. Lenka Králová
 • tajemník:  vedoucí finančního odboru
 • členové:    Ing. Zdeněk Hrbáček, Ivo Kopřiva, Martina Kouřilová, Bohdana Kvíčalová

 

Redakční rada časopisu Němčice pod lupou

 • šéfredaktor: Mgr. Naděžda Tesaříková
 • tajemník: referent kultury
 • členové: Ivana Dvořáková,Veronika Oulehlová, DiS., Dušan Kutal, Mgr. Zuzana Vozihnojová, Alena Kyseláková

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 28.09.2020 06:19