Žádosti z roku 2017

  1. Žádost přijata dne: 3.1.2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací týkající se plánovaného přijetí zákona o sociálním bydlení

             Vyřízeno dne: 9.1.2017, Odpověd´ 9.1.2017


         2. Žádost přijata dne: 5.1.2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - investiční akce na rok 2017

             Vyřízeno dne: 20.1.2017, Odpověd´ 20.1.2017

     

         3. Žádost přijata dne: 17.2.2017

              Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - investiční akce na rok 2017

              Vyřízeno dne: 2.3.2017, Odpověď 2.3.2017

        

        4. Žádost přijata dne: 13. 6.2017

              Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - sportovní hala - parcelní číslo st. 1024, č.p. 651, Němčice nad Hanou

              Vyřízeno dne: 28. 6. 2017, Odpověď 28. 6. 2017

 

        5. Žádost přijata dne: 19. 6.2017

              Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017

              Vyřízeno dne: 30. 6. 2017, Odpověď 30. 6. 2017

       

         6. Žádost přijata dne: 14.7.2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - Informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků

             Vyřízeno dne: 28. 7. 2017, Odpověď 28. 7. 2017

 

         7. Žádost přijata dne: 10. 7. 2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - Zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů

             Vyřízeno dne: 2. 8. 2017, Odpověď 2. 8. 2017

     

        8. Žádost přijata dne: 16. 8. 2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - Informace týkající se problémů s ptáky

             Vyřízeno dne: 6. 9. 2017, Odpověď 6. 9. 2017

      

         9. Žádost přijata dne: 4.9.2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - sportovní hala - parcelní číslo st. 1024, č. p. 651, Němčice nad Hanou            

             Vyřízeno dne: 15.9.2017, Odpověď 15.9.2017

 

      10. Žádost přijata dne: 12.9.2017

             Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - Informace týkající se plánovaného zákona o sociálním bydlení

             Vyřízeno dne: 15.9. 2017, Odpověď 15.9.2017

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 22.09.2020 11:47