Životní prostředí

Nová zelená úsporám pro rodinné domy i bytové domy 2017 - informace o žádosti o dotaci

Opět je možné žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy i bytové domy 2017.
 

Regenerace veřejné zeleně města Němčice nad Hanou - I. etapa

Projekt je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 

Odpadové hospodářství

Informace o pytlovém sběru
 

Čapí hnízdo

V Němčicích nad Hanou, v ulici Chvátalova, na vysokém komíně domu č.p. 53 rodiny Ohlídalovy, je už několik let velké čapí hnízdo, kam se po celou dobu čápi pravidelně vracejí a vždy zde vysedí dvě až tři mláďata.
 

Kompostování

Základní informace o kompostování
 

UPOZORNĚNÍ - sáčky na psí exkrementy jsou vydávány zdarma na  pokladně městského úřadu, popřípadě v kanceláři referentky životního prostředí.

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 19.01.2019 04:14