Obnova remízku Masarykova lípa a výsadba doprovodné liniové zeleně

 

Obnova remízku Masarykova lípa a výsadba doprovodné liniové zeleně

Celková cena                                          532.102 Kč bez DPH + následná péče

Poskytnutá dotace                               550.556 Kč

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR

 

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 24.10.2020 16:55