Kamenný kříž na prostějovském kopci

 

Kamenný kříž na prostějovském kopci
Celková cena díla         130.000 Kč
Poskytnutá dotace        50.000 Kč
Vlastní prostředky         80.000 Kč

„Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje“

 

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 27.09.2020 22:45