Hlášení 18.3.2020

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, oznámení- zákaz volného pohybu a provoz MÚ, sběrný dvůr uzavřen, provoz prodejny Coop, informace z lékárny, interní ambulance- uzavřena, provoz praktického lékaře, diabetologická ambulance - provoz, informace všeobecného lékaře

 

  • Upozorňujeme občany, že dle Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 18.3.2020 je nařízen okamžitý zákaz vstupu, pobyt a pohyb osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny).
  • Lidé starší 65 let by podle vládního nařízení měli chodit nakupovat do obchodů s potravinami, lékáren a drogerie v čase mezi 10:00 a 12:00. Jindy by do obchodů chodit neměli, přestože jim to nařízení nezakazuje. Ve zmíněném čase do obchodů ostatní věkové skupiny chodit nakupovat nesmí.
  • Upozorňujeme občany, že Vláda ČR rozhodla s účinností od 16.03.2020 do 24.3.2020 do 6:00 hodin o zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, nezbytných cest k obstarání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv atd.), cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, zajištění zdravotních a sociálních služeb.

 

S ohledem na tuto skutečnost žádáme občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu. Městský úřad doporučuje lidem, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou 582 302 311 nebo e-mailovou . V případě doručení listinných podkladů využijte služby České pošty, s.p. nebo poštovní schránku u vchodu na městský úřad. V případě neodkladnosti návštěvy městského úřadu, využijte prosím pondělí od 9:00 – 11:00 hodin a středu od 13:00-15:00 hodin.
Dále upozorňujeme, že poplatky za svoz komunálních odpadů lze platit i převodem na účet, a to do 31.05.2020. Bližší informace získáte na webových stránkách městského úřadu www.nemcicenh.cz
Upozorňujeme občany starší 65 let, že pokud se dostanou do situace, kdy jim nemůže zajistit základní potřeby rodina nebo blízcí, mohou se obrátit na pečovatelskou službu na tel. č. 723 426 664.

 

  • Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr Městského úřadu Němčice nad Hanou je až do odvolání uzavřen. Kontejnery na bioodpad budou nadále umístěny na běžných místech ve městě.
  • Prodejna Coop v Němčicích nad Hanou upozorňuje občany, že do odvolání ruší nedělní prodej. Ve dnech pondělí až sobota bude otevřeno až od 7 hodin. Dále upozorňujeme, že vstup do prodejny je povolen jen s použitím jednorázových rukavic, které jsou k vyzvednutí u vstupu do prodejny. Také je nutné mít nasazenou roušku, respirátor nebo alespoň bavlněný šátek přes obličej. Děkujeme za pochopení.
  • Lékárna Medica Němčice nad Hanou informuje, že desinfekční gely, roušky, rukavice, antibakteriální mýdla, peroxid a teploměry do odvolání nemá. Dále žádá občany, aby navštěvovali lékárnu jen v nutných případech, tj. především k vyzvednutí léků. Z důvodu mimořádných událostí je upraven provoz lékárny od 8 do 16 hod. s polední přestávkou od 12 do 12:30. V sobotu zůstává otevřeno od 8 do 11 hod. Dále žádáme občany o telefonování do lékárny jen v nutných případech. Z důvodu uzavření spořitelny a nemožnosti rozměnit peníze preferujeme platbu kartou. Děkujeme za pochopení.
  • Interní ambulance v Němčicích nad Hanou z důvodu karantény do odvolání neordinuje. Děkujeme za pochopení.
  • Praktický lékař – MUDr. Korbélyi v Němčicích oznamuje, že ve středu 18. a ve čtvrtek 19.března neordinuje. Děkujeme za pochopení.
  • Diabetologická ambulance-MUDr. Vykoupilová oznamuje, že bude ošetřovat jen akutní stavy a recepty vystavovat jen po telefonické dohodě.
  • Ordinace Všeobecného lékaře Němčice nad Hanou - MUDr. Amboz a MUDr. Červenková žádají své pacienty starší 65 let, aby nechodili do ordinace osobně pro předpis receptů. Předpisy budou vyřizovány pouze telefonicky až do odvolání. Pro starší osoby je možnost zajištění domácí péče ze strany sestry. Dále žádáme pacienty, kteří přicházejí do naší ordinace, aby používali roušky, šátky nebo něco podobného na zakrytí úst a rukavice. Kdo nebude mít tyto pomůcky, nebude ošetřen! Chraňte Vaše okolí i náš personál. Neakutní pacienti omezte prosím Vaši návštěvu. Děkujeme za pochopení.

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 11.07.2020 10:02