Změny v termínech svozů odpadů

Změny v termínech svozů odpadů:
Od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 bude probíhat rozvoz prázdných kontejnerů na bioodpad každý pátek a svoz plných kontejnerů proběhne každé pondělí a to na ulicích Šafaříkova, Hřbitovní, Okružní, Tyršova a u stadionu.
Sběrové místo ve dvoře MÚ nebude v termínu od 1. 12. 2019 – 29. 2. 2020 sběr bioodpadu provádět. V termínu 27. 12. 2019 z důvodu Vánočních svátků rozvoz kontejnerů na bio do ulic neproběhne.

 

termín pravidelného svozu

termín náhradního svozu

pytlový sběr plastů

27.12.2019

19 . 12. 2019 a 2. 1. 2020

svoz směsného komunálu

24.12.2019

sobota 21. 12. 2019

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 28.09.2020 01:19