KORONAVIRUS - COVID-19

Informace, opatření a doporučení

Linka krajské hygienické stanice Olomouckého kraje: 585 719 719 (denně od 9:00 do 19:00)
Linka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje: 112
Celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Webové stránky s důležitými informacemi:

 

Nakládání s odpady:

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

EKOKOM -  Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR

 

OZNÁMENÍ - zákaz volného pohybu osob, provoz městského úřadu, pomoc seniorům a nemocným

 

 

Šíření COVID-19 - Doporučení občanům vedení záznamů o svém pohybu na veřejných místech a zápis setkání s ostatními osobami
Usnesení Vlády ČR ze dne 23.03.2020 č. 279 o přijetí krizového opatření - prodloužení mimořádných opatření do 01.04.2020 do 6:00 hodin

Přijatá opatření k provozu České pošty 

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18.3.2020

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj 

Usnesení Vlády České republiky - doporučení provádět desinfekci v některých veřejně přístupných prostorech

 

.Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID - 19 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou do odvolání uzavřeny školy mimo mateřských škol a zrušeny veškeré kulturní, společenské a sportovní akce. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou.

Odkazy na úřední desku:  

Informace občanům k tématu Koronavirus - COVID - 19 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 05.04.2020 11:42