Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

 

 

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do
130/2017, Záměr pronájmu plochy v nebytových prostorách budovy Víceúčelové sportovní haly Suprovka, ulice Tyršova č.p. 651, 79827 Němčice nad Hanou, určené k umístění nápojových automatů od 1.10.2017 23.08.2017 08.09.2017
129/2017, Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 21.08.2017 21.09.2017
128/2017, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá oblast: celé ulice Hřbitovní, Mlýnská, Hliník, Novosady, jednostranně ulice Horní brána od č.623 po č.2, na ul. Tyršova č.p.13 a č.900.Areál ZOD Němčice,areál Němčice skládka vč.kogenerace 18.08.2017 12.09.2017
127/2017, Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace 16.08.2017 04.09.2017
122/2017, Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad 02.08.2017 02.11.2017
124/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 02.08.2017 02.01.2018
120/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 5 DSO Hanácký venkov 01.08.2017 02.01.2018
121/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 6 DSO Hanácký venkov 01.08.2017 02.01.2018
113/2017, Oznámení - Schválení rozpočtového opatření č. 4 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 20.07.2017 02.01.2018
111/2017, Rozpočtové opatření č. 9 13.07.2017 02.01.2018
109/2017, Hasiči informují - Prázdninová nebezpečí - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 12.07.2017 31.08.2017
110/2017, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 12.07.2017 02.07.2018
107/2017, Rozpočtové opatření č. 10 10.07.2017 02.01.2018
100/2017, Závěrečný účet Mikroregionu střední Haná za rok 2016 26.06.2017 02.07.2018
98/2017, Rozpočtové opatření č. 7 22.06.2017 02.01.2018
99/2017, Rozpočtové opatření č. 8 22.06.2017 02.01.2018
93/2017, Rozpočtové opatření č. 6 13.06.2017 02.01.2018
91/2017, Hasiči informují - Nebezpečí použití otevřeného ohně - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 12.06.2017 31.08.2017
92/2017, Záměr prodeje pozemků v k.ú. Němčice nad Hanou z majetku města Němčice nad Hanou za účelem individuální výstavby rodinných domů 12.06.2017 02.01.2018
87/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 4 DSO Hanácký venkov 07.06.2017 02.01.2018
89/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 07.06.2017 02.01.2018
69/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č.3 DSO Hanácký venkov 12.05.2017 02.01.2018
70/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 12.05.2017 02.01.2018
64/2017, Rozpočtové opatření č. 5 04.05.2017 02.01.2018
54/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 2 DSO Hanácký venkov 20.04.2017 02.01.2018
55/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 20.04.2017 02.01.2018
51/2017, Rozpočtové opatření č. 3 04.04.2017 02.01.2018
52/2017, Rozpočtové opatření č. 4 04.04.2017 02.01.2018
40/2017, Oznámení - Schválený Závěrečný účet DSO Hanácký venkov za rok 2016 23.03.2017 02.01.2018
41/2017, Oznámení - Schválený rozpočet DSO Hanácký venkov za rok 2017 23.03.2017 02.01.2018
42/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled DSO Hanácký venkov 2017-2020 23.03.2017 02.01.2018
43/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 1 DSO Hanácký venkov 23.03.2017 02.01.2018
45/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Němčicko 2019 - 2021 23.03.2017 02.01.2018
46/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Němčicko 2017-2018 23.03.2017 02.01.2018
47/2017, Oznámení - Schválený rozpočet Mikroregionu Němčicko na rok 2017 23.03.2017 02.01.2018
33/2017, Rozpočtový výhled města Němčice nad Hanou na roky 2017 - 2020 21.03.2017 02.01.2018
34/2017, Schválený rozpočet - závazné ukazatele roku 2017 21.03.2017 02.01.2018
35/2017, Rozpočtové opatření č. 1 21.03.2017 02.01.2018
36/2017, Rozpočtové opatření č. 2 21.03.2017 02.01.2018
38/2017, Oznámení - Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb. 21.03.2017 02.01.2018
14/2017, Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Němčice nad Hanou 02.02.2017 01.11.2017
109/2016, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 17.10.2016 17.10.2019
105/2015, Smlouva o půjčce mezi Svazkem obcí mikroregionu střední Haná a Střední Haná, o.p.s. 03.09.2015 03.09.2018

Archiv

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 23.08.2017 23:26