Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

 

 

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do
100/2017, Závěrečný účet Mikroregionu střední Haná za rok 2016 26.06.2017 02.07.2018
101/2017, Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, konané dne 4.7.2017. 26.06.2017 10.07.2017
97/2017, Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Koválovice - Osíčany - zásobování vodou" 22.06.2017 10.07.2017
98/2017, Rozpočtové opatření č. 7 22.06.2017 02.01.2018
99/2017, Rozpočtové opatření č. 8 22.06.2017 02.01.2018
96/2017. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 6.2017, vypnutá oblast: areál fy Bentrans Němčice. Odběratelská TS Němčice nad Hanou (č. 300714) 21.06.2017 03.07.2017
93/2017, Rozpočtové opatření č. 6 13.06.2017 02.01.2018
91/2017, Hasiči informují - Nebezpečí použití otevřeného ohně - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 12.06.2017 31.08.2017
92/2017, Záměr prodeje pozemků v k.ú. Němčice nad Hanou z majetku města Němčice nad Hanou za účelem individuální výstavby rodinných domů 12.06.2017 02.01.2018
87/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 4 DSO Hanácký venkov 07.06.2017 02.01.2018
89/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 07.06.2017 02.01.2018
76/2017, Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2016 19.05.2017 03.07.2017
73/2017, Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 16.05.2017 07.07.2017
69/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č.3 DSO Hanácký venkov 12.05.2017 02.01.2018
70/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 12.05.2017 02.01.2018
64/2017, Rozpočtové opatření č. 5 04.05.2017 02.01.2018
63/2017, Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 03.05.2017 03.08.2017
57/2017, Výlukový jízdní řád autobusové dopravy ve dnech 9.5.-7.8.2017. 25.04.2017 08.08.2017
54/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 2 DSO Hanácký venkov 20.04.2017 02.01.2018
55/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Němčicko na rok 2017 20.04.2017 02.01.2018
51/2017, Rozpočtové opatření č. 3 04.04.2017 02.01.2018
52/2017, Rozpočtové opatření č. 4 04.04.2017 02.01.2018
40/2017, Oznámení - Schválený Závěrečný účet DSO Hanácký venkov za rok 2016 23.03.2017 02.01.2018
41/2017, Oznámení - Schválený rozpočet DSO Hanácký venkov za rok 2017 23.03.2017 02.01.2018
42/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled DSO Hanácký venkov 2017-2020 23.03.2017 02.01.2018
43/2017, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 1 DSO Hanácký venkov 23.03.2017 02.01.2018
44/2017, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 23.03.2017 03.07.2017
45/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Němčicko 2019 - 2021 23.03.2017 02.01.2018
46/2017, Oznámení - Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Němčicko 2017-2018 23.03.2017 02.01.2018
47/2017, Oznámení - Schválený rozpočet Mikroregionu Němčicko na rok 2017 23.03.2017 02.01.2018
33/2017, Rozpočtový výhled města Němčice nad Hanou na roky 2017 - 2020 21.03.2017 02.01.2018
34/2017, Schválený rozpočet - závazné ukazatele roku 2017 21.03.2017 02.01.2018
35/2017, Rozpočtové opatření č. 1 21.03.2017 02.01.2018
36/2017, Rozpočtové opatření č. 2 21.03.2017 02.01.2018
38/2017, Oznámení - Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb. 21.03.2017 02.01.2018
27/2017, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2017 v programu "Sportem k lepší kondici" 24.02.2017 03.07.2017
26/2017, Grantové řízení na poskytnutíd otace města Němčice nad Hanou v roce 2017 v programu "Spolupráce" 24.02.2017 03.07.2017
14/2017, Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Němčice nad Hanou 02.02.2017 01.11.2017
109/2016, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 17.10.2016 17.10.2019
105/2015, Smlouva o půjčce mezi Svazkem obcí mikroregionu střední Haná a Střední Haná, o.p.s. 03.09.2015 03.09.2018

Archiv

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 28.06.2017 03:51