Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

 

 

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do
59/2018, Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Němčicko za rok 2017 19.04.2018 02.07.2018
60/2018, Oznámení - provádění stavby "Němčice n. H., Tyršova, rozš. DS NN, Petřek, 1030040317" 19.04.2018 07.05.2018
57/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.05.2018, vypnutá oblast: ul. Masarykova od č.139 a 308 po konec obce s č. 419, 501, 215, ul. Nad Cukrovarem, Nádražní (vč. nádraží), areál HZS č. 597 17.04.2018 09.05.2018
58/2018, Upozornění pro vlastníky lesů - kůrovcová kalamita 17.04.2018 03.05.2018
56/2018, Rozpočtové opatření č. 7 16.04.2018 02.01.2019
55/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá oblast: areál regulační stanice GasNet, areál bývaláho cukrovaru 12.04.2018 09.05.2018
49/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 2.5.2018.Vypnutá oblast:celé ulice Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. Jednostranně Horní brána od č.271 po č.420.Oboustranně ul.Zahradní od ul. Šafaříkova po č.133 a 471.Jednostranně Komenského n 10.04.2018 03.05.2018
50/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 2.5.2018. Vypnutá oblast: FVE Kokusai, Němčice nad Hanou 10.04.2018 03.05.2018
51/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2018. Vypnutá oblast:ul. Okružní, Lomená, Dukelská, Tyršova od č.546 a 619 po č.515 a 650 (vč.areálu ZŠ), č.647 a parc. K/142/1 na ul. Jablonského 10.04.2018 07.05.2018
52/2018, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2018. Vypnutá oblast: ul. Hliník, Hřbitovní, Mlýnská, Novosady, Horní brána č. 2,231,3, Příkopy (mimo č.620), Žabák, Sadová, Sokolská, J.Fučíka, Čsl.armády, Trávnická od č. 451 a 506 po č.1 10.04.2018 07.05.2018
53/2018, Návrh závěrečného účtu DSO Hanácký venkov za rok 2017 10.04.2018 02.07.2018
48/2018, Rozpočtové opatření č. 6 04.04.2018 02.01.2019
47/2018, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 2 DSO Hanácký venkov za rok 2018 29.03.2018 31.12.2018
44/2018, Rozpočtové opatření č. 5 21.03.2018 02.01.2019
45/2018, Město Němčice nad Hanou hledá "Kronikáře města Němčice nad Hanou" 21.03.2018 02.05.2018
39/2018, Oznámení města Němčice nad Hanou - rekonstrukce hřbitova 07.03.2018 02.07.2018
36/2018, Rozpočtové opatření č. 4 28.02.2018 02.01.2019
32/2018, Oznámení - Schválené rozpočtové opatření č. 1 DSO Hanácký venkov 21.02.2018 02.01.2019
25/2018, Město Němčice nad Hanou vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů pro udělování ocenění občanům, osobnostem či organizacím města Němčice nad Hanou 14.02.2018 01.08.2018
22/2018, Rozpočtové opatření č. 1 07.02.2018 02.01.2019
23/2018, Rozpočtové opatření č. 2 07.02.2018 02.01.2019
24/2018, Rozpočtové opatření č. 3 07.02.2018 02.01.2019
11/2018, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2018 v programu "Podpora spolkových aktivit" 17.01.2018 02.05.2018
12/2018, Grantové řízení na poskytnutí dotace města Němčice nad Hanou v roce 2018 v programu "Sportem k lepší kondici" 17.01.2018 02.05.2018
7/2018, Oznámení - Schválený rozpočet Mikroregionu Němčicko na rok 2018 10.01.2018 02.01.2019
2/2018, Schválený rozpočet města Němčice nad Hanou - závazné ukazatele - rok 2018 03.01.2018 02.01.2019
3/2018, Střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2019 - 2020 03.01.2018 04.01.2021
212/2017, Svazek obcí mikroregionu Střední Haná - Oznámení - Informace o dokumentech zvěřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb. 19.12.2017 01.07.2019
207/2018, Oznámení - Schválený rozpočet DSO Hanácký venkov na rok 2018 11.12.2017 02.01.2019
200/2017, Oznámení o zahájení prací na stavbě "II/433 Prostějov - Mořice" 30.11.2017 01.10.2018
163/2017, Město Němčice nad Hanou vyhlašuje "program na poskytnutí dotace na demolici stavby s následnou výstavbou nového rodinného domu" 16.10.2017 04.01.2021
142/2017, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 14.09.2017 21.09.2020
110/2017, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 12.07.2017 02.07.2018
100/2017, Závěrečný účet Mikroregionu střední Haná za rok 2016 26.06.2017 02.07.2018
109/2016, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou 17.10.2016 17.10.2019
105/2015, Smlouva o půjčce mezi Svazkem obcí mikroregionu střední Haná a Střední Haná, o.p.s. 03.09.2015 03.09.2018

Archiv

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 20.04.2018 12:36