Samospráva

Obce jako samosprávné společenství občanů a právnická osoba může vykonávat svou působnost buď bezprostředně občany, nebo prostřednictvím svých orgánů. Základním orgánem obce vykonávajícím samostatnou působnost je v České republice obecní zastupitelstvo, volené občany v přímých volbách. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a  jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o  výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce. Počet členů obecního zastupitelstva je určen zákonem o obcích v závislosti k počtu obyvatel obce. V Němčicích nad Hanou je voleno patnáctičlenné zastupitelstvo. Zvolení členové zastupitelstva města si zvolili ze svého středu starostku, místostarostu a další tři členy, kteří společně tvoří radu města.

Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2014-2018

Zastupitelstvo - volební období 2014-2018

 

starostka Ivana Dvořáková ČSSD
místostarosta Ing. Jan Vrána SNK města Němčice nad Hanou
člen rady Ing. Radoslav Borovička KDU-ČSL
člen rady Martina Kouřilová ČSSD
člen rady Roman Mizera ANO NĚMČICÍM
další členové zastupitelstva  
Jaromír Snídal SNK města Němčice nad Hanou
Bc. Marek Antel SNK města Němčice nad Hanou
Mgr. Hana Matušková ČSSD
Mgr. Hana Vojancová ČSSD
Marie Janíčková KSČM
Blanka Snídalová KDU-ČSL
Jiří Zatloukal SNK ED
Ing. Jiří Večeře SNK ED
Bc. Lenka Králová ANO NĚMČICÍM
Vladimír Kyselák Společenské organizace Němčice nad Hanou

 

Výbory

Finanční výbor města Němčice nad Hanou

 • předseda:  Mgr. Hana Vojancová
 • členové:     Ing. Oldřich Plchot, Mgr. Olga Fidrová, Alice Štěpánková, Ing. Kateřina Mitanová

Kontrolní výbor města Němčice nad Hanou

 • předseda: Ing. Radoslav Borovička
 • členové:    Petr Gříbek, Ing. Jana Otáhalová, František Žvátora, Roman Mizera, Eva Chytilová, Mgr. Hana Matušková

Komise

Sbor pro občanské záležitosti města Němčice nad Hanou /SPOZ/

 • předseda: Ing. Jana Oulehlová
 • tajemník:  Bc. Hana Mikulčíková,DiS.
 • členové:    Ludmila Vránová, Jana Stratilová, Blanka Snídalová, Eva Chytilová, Jiřina Kyseláková, Jaroslava Zatloukalová, Vladimír Kyselák, Alice Štěpánková  

Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou

 • předseda: Mgr. Naděžda Tesaříková
 • tajemník: Linda Lešikarová
 • členové:  Luďka Kouřilová, Ing. Jana Otáhalová, Mgr. Ladislava Frýbortová, Pavel Kvíčala, Eva Přibylová. P.Mgr. Tomáš Strogan, Mgr. Eva Bašková, Miluše Poláčková, Mgr. Pavel Navrátil, Ivo Kopřiva, Mgr. Josef Matoušek, Pavla Buriánková, Jan Jiříček

Bytová komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: Jiří Zatloukal
 • tajemník:  Marketa Chmelařová, DiS.
 • členové:    Zdeněk Buriánek, Jaroslava Tučková, Martina Nedbalová, Pavel Burda

Likvidační a škodní komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: Vítězslav Mikulčík
 • tajemníci: Ing. Jana Oulehlová, Marketa Chmelařová, DiS.
 • členové:    Dita Žatecká, Barbora Lenertová, Pavel Kyselák, Ludmila Přibylová, Martina Kouřilová, Jaromír Snídal

Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou

 • předseda: Jaromír Snídal
 • tajemník:  Bc. Martina Lakomá
 • členové:    Ing. Helena Zahradníková, František Žvátora, Ing. Martin Ernst PhD., Zdenek Korvas, Bc. Hana Ticháková, Bc. Anna Vévodová

Investiční komise města Němčice nad Hanou

 • předseda: RNDr. Lubomír Procházka
 • tajemník:  Pavel Burda
 • členové:    Miroslav Huťka, Roman Mizera, Jaroslav Mraček, Zbyněk Špaček, Ing. František Kouřil, Pavel Burda

Komise sociální, zdravotní a pro prevenci kriminality města Němčice nad Hanou

 • předseda: Bc. Lenka Králová
 • tajemník:  Bc. Hana Mikulčíková,DiS.
 • členové:    Ing. Oldřich Plchot, Marie Janíčková, Bc. Anežka Soušková, Pavla Buriánková, Mgr. Karolína Hrbková, prap. Zdeněk Fritz, Mgr. Hana Vojancová, Antonín Bartošík
 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 19.10.2018 01:17