Žádosti z roku 2015

 1. Žádost přijata dne: 12. 1. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o zaslání investičních plánů města Němčice nad Hanou pro rok 2015
  Vyřízeno dne: 28. 1. 2015, Odpověď 28.1.2015.pdf
 2. Žádost přijata dne: 2. 2. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o kopii stavebního povolení, projektové dokumentace Rekonstrukce skládky TKO a PO, technických zpráv Rekultivace skládky TKO Dobromilice
  Vyřízeno dne: 16. 2. 2015, Odpověď 16.2.2015.jpg
 3. Žádost přijata dne: 16. 2. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o kopii projektové dokumentace a kolaudačních rozhodnutí Rekultivace skládky TKO Dobromilice
  Vyřízeno dne: 18. 3. 2015, Odpověď 18.3.2015.jpg
 4. Žádost přijata dne: 23. 3. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o informace týkající se užívání právního informačního systému 
  Vyřízeno dne: 16. 4. 2015, Odpověď 16.4.2015.pdf
 5. Žádost přijata dne: 21. 9. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o informace týkající se projektové dokumentace "Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou"
  Vyřízeno dne: 2. 10. 2015, Odpověď 2.10.2015.jpg
 6. Žádost přijata dne: 29. 9. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o kopii stavebního povolení, projektové dokumentace Rekonstrukce skládky TKO a PO, technických zpráv Rekultivace skládky TKO Dobromilice
  Vyřízeno dne: 5. 10. 2015, Odpověď 5.10.2015.jpg
  Datum odvolání: 25. 11. 2015
  Rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Olomouckého kraje: 13. 1. 2016
 7. Žádost přijata dne: 19. 10. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací týkajících se užití pozemku KN 1274/3
  Vyřízeno dne: 3. 11. 2015, Odpověď 3.11.2015.jpg
 8. Žádost přijata dne: 20. 11. 2015
  Obsah žádosti: Sdělení informace týkající se výši platu, odměn a dalšího plnění, i nefinanční povahy, za rok 2014 - Bronislav Mrkva
  Vyřízeno dne: 1. 12. 2015 odesláním požadovaných informací žadateli.
 9. Žádost přijata dne: 8. 12. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informací - spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s., Bisnode Česká republika, a.s.
  Vyřízeno dne: 22. 12. 2015, Odpověď 22.12.2015.jpg
 10. Žádost přijata dne: 22. 12. 2015
  Obsah žádosti: Žádost o informace týkající se tajemníka městského úřadu Němčice nad Hanou
  Vyřízeno dne: 20.1. 2016 odesláním požadovaných informací žadateli.

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 26.11.2020 02:01