Finanční odbor

Zabezpečuje a spravuje:

 •  rozpočet a hospodaření města
 •  vedení účetní agendy, včetně kontrol, vypracování směrnic, statistik
 •  daně a poplatky
 •  zpracování podkladů pro dotace a úvěry města
 •  zpracování daňových přiznání
 •  evidenci hrobových míst
 •  pokladnu
 •  kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 •  metodicky řídí a kontroluje zřízení příspěvkové organizace města
 •  spolupracuje s výbory zastupitelstva města a komisemi rady města
 •   převody nemovitostí (prodej, koupě, směna)
 •  věcná břemena
 •  zástavy nemovitostí
 •  pojištění majetku a likvidace pojistných událostí
 •  pronájmy bytů a nemovitostí
 •  nebytové prostory města
 •  pronájmy pozemků
 •  personální záležitosti, mzdová agenda
 •  zabezpečuje autoprovoz referentských vozidel
 •  zpracovává a vede komplexní (centrální) evidenci smluv
 •  podává informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oznámení

Rada města Němčice nad Hanou rozhodla na svém zasedání dne 2. 2. 2015 o své povinnosti schvalovat hudební produkce (plesy,   zábavy, apod.) na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících ke sportovní a  kulturní činnosti.

V případě, že organizace tyto produkce pořádá, finanční odbor upozorňuje, na nutnost podání žádosti o souhlas s pořádáním této akce, která musí být doručena na městský úřad minimálně 30 dnů před stanoveným termínem.

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 28.09.2020 01:05