Městský úřad

Kontaktní údaje

Město Němčice nad Hanou

Palackého nám. 3

798 27 Němčice nad Hanou

tel.: 582 302 311
e-mail:
datová schránka: udbb4fb

IČ: 00288497
DIČ:CZ00288497
č.ú. 155969756/0300, ČSOB a.s.

 

Telefonní seznam zaměstnanců

Provozní doba městského úřadu

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00

Hodiny pro veřejnost jsou doporučené časy, kdy úředníci MěÚ nejsou mimo budovu radnice (na místních šetřeních, školeních, poradách apod.) a  občané tak mají záruku, že je na úřadě zastihnou. Návštěva MěÚ je samozřejmě možná i v jinou dobu, doporučujeme však občanům předchozí telefonickou domluvu na vhodném termínu, aby nedošlo k tomu, že příslušný úředník bude na služební cestě nebo na místním šetření.

Provozní doba podatelny

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
pátek zavřeno zavřeno

Pokladní hodiny

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
úterý pokladna uzavřena
 
středa 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
čtvrtek pokladna uzavřena
pátek pokladna uzavřena 

Pevná pracovní doba zaměstnanců města

Pevná pracovní doba zaměstnanců města, zařazených do MěÚ, je stanovena takto:

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 14:00
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 14:00
pátek zavřeno zavřeno

Vedení města

Ing. Jan Vrána
starosta
582 302 329, mob. 606 734 803
Ing. Jana Oulehlová
místostarostka
582 302 328, mob. 724 051 265
Ing. Ivana Korvasová
tajemnice
582 302 327, mob. 727 869 212

 

Odbory městského úřadu

 

Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury

telefon: 582 302 320
e-mail:

Bc. Hana Mikulčíková, DiS. Vedoucí odboru, matrika, evidence obyvatel, volby
Petra Spíchalová, DiS. sociální agenda, podatelna, úřední deska
Ivana Dvořáková spisovna, sekretariát
Helena Spisarová kulturní referent
Veronika Oulehlová, DiS. knihovnice

Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí

 

telefon: 582 302 318
e-mail:

Mgr. Petra Čehovská Vedoucí odboru
Eva Bednářová odborný referent 
Radek Klesnil pracovník stavebního úřadu
Mgr. Alena Špičáková referentka životního prostředí


Oddělení investic a správy města

 

telefon: 582 302 324
e-mail:

Pavel Burda Vedoucí oddělení

Alena Antelová

správce sokolovny
Mgr. Libor Matysík správce sportovní haly
Eva Macenauerová uklízečka
Petra Zapletalová uklízečka

 

Oddělení technických služeb

 

Radovan Novotný      Vedoucí oddělení, správce stadionu

Ladislav Foltýn

technik kina Oko, údržba a správa veřejného prostranství
Miroslav Sekanina údržba a správa veřejného prostranství
Antonín Ondrouch údržba a správa veřejného prostranství
Jan Bohuslav údržba a správa veřejného prostranství
Vítězslav Mikulčík řidič, údržba a správa veřejného prostranství


 

Odbor finanční

 

telefon: 582 302 312
e-mail:

vedoucí odboru, správce rozpočtu a financování, daně, dotace,
veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, grantové programy
Jana Greplová účetní
Blanka Šebestová, DiS.                                                                            bytové hospodářství, nájmy, pokladna, evidence majetku, inventarizace
Milena Žochová mzdová účetní, evidence hrobových míst, pokladna, centrální databáze smluv města
Bc. Hana Pozdíšková Nentvichová mzdová účetní, místní poplatky, exekuce
Bc. Marketa Chmelařová, DiS. projektový referent

 

Městský úřad Němčice nad Hanou jako pověřený úřad vykonává státní správu v územním obvodu:

Sociální odbor, stavební úřad a životní prostředí:

Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce, Pavlovice u Kojetína - Unčice, Mořice, Koválovice - Osíčany, Tištín, Dřevnovice, Dobromilice, Doloplazy - Poličky, Víceměřice, Nezamyslice - Těšice

Matrika:

Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Mořice, Pavlovice u Kojetína - Unčice, Vitčice, Srbce

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 13.08.2020 18:40