Městský úřad

Kontaktní údaje

Město Němčice nad Hanou

Palackého nám. 3

798 27 Němčice nad Hanou

tel.: 582 302 311
e-mail:
datová schránka: udbb4fb

IČ: 00288497
DIČ:CZ00288497
č.ú. 155969756/0300, ČSOB a.s.

 

Telefonní seznam zaměstnanců

Provozní doba městského úřadu

Hodiny pro veřejnost

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00

Hodiny pro veřejnost jsou doporučené časy, kdy úředníci MěÚ nejsou mimo budovu radnice (na místních šetřeních, školeních, poradách apod.) a  občané tak mají záruku, že je na úřadě zastihnou. Návštěva MěÚ je samozřejmě možná i v jinou dobu, doporučujeme však občanům předchozí telefonickou domluvu na vhodném termínu, aby nedošlo k tomu, že příslušný úředník bude na služební cestě nebo na místním šetření.

Provozní doba podatelny

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
pátek 8.00 - 11.00 12:00 – 13:00

Pokladní hodiny

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
úterý pokladna uzavřena
 
středa 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
čtvrtek pokladna uzavřena
pátek 8.00 - 11.00

Pevná pracovní doba zaměstnanců města

Pevná pracovní doba zaměstnanců města, zařazených do MěÚ, je stanovena takto:

pondělí 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
úterý 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
středa 8.00 - 11.30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12:30 – 13:30
pátek 8.00 - 11.00 12:00 – 13:00

Vedení města

Ivana Dvořáková
starostka
582 302 329, mob. 724 051 265
Ing. Jan Vrána
místostarosta
582 302 328, mob. 606 734 803
Ing. Ivana Korvasová
tajemnice
582 302 327, mob. 727 869 212

 

Odbory městského úřadu

Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury

telefon: 582 302 320
e-mail:

Bc. Hana Mikulčíková, DiS. Vedoucí odboru, matrika, evidence obyvatel, volby
Bc. Marketa Burá Sociální agenda
Ivana Dvořáková Podatelna, sekretariát
Linda Lešikarová Kulturní referent
Mgr. Jitka Hanáková Knihovnice

Stavební úřad

telefon: 582 302 318
e-mail:

Rostislav Hanák Vedoucí stavebního úřadu
Radek Klesnil Odborný referent

Životní prostředí

telefon: 582 302 325
e-mail:

Bc. Martina Lakomá Životní prostředí

Oddělení investic a správy města

telefon: 582 302 324
e-mail:

Pavel Burda Vedoucí oddělení
Ladislav Foltýn Opravář, promítač kina
Miroslav Sekanina Údržba zeleně, hřbitov
Jaromír Hruda Zahradník, údržba zeleně
Alena Antelová Správce sokolovny
Radovan Novotný Správce stadionu
Jitka Antelová Správce haly
Eva Macenauerová Uklízečka
Petra Zapletalová Uklízečka
Jan Bohuslav Zahradník

Odbor finanční

telefon: 582 302 312
e-mail:

Ing. Jana Oulehlová Vedoucí odboru, správce rozpočtu a financování, daně, dotace,
veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, grantové programy
Adela Nováková,DiS. Účetní
Hana Sopuchová Bytové hospodářství, nájmy, pokladna, evidence majetku, inventarizace
Milena Žochová Mzdová účetní, evidence hrobových míst, pokladna, centrální databáze smluv města
Bc. Hana Pozdíšková Nentvichová Mzdová účetní, místní poplatky, exekuce
Marketa Chmelařová, DiS. Projektový referent

Městský úřad Němčice nad Hanou jako pověřený úřad vykonává státní správu v územním obvodu:

Sociální odbor, stavební úřad a životní prostředí:

Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce, Pavlovice u Kojetína - Unčice, Mořice, Koválovice - Osíčany, Tištín, Dřevnovice, Dobromilice, Doloplazy - Poličky, Víceměřice, Nezamyslice - Těšice

Matrika:

Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice - Dlouhá Ves, Mořice, Pavlovice u Kojetína - Unčice, Vitčice, Srbce

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 23.01.2018 05:17