Revitalizace veřejného prostranství ve městě Němčice nad Hanou

Zahájení akce :                    01.09.2015

Ukončení akce:                    15.12.2015

Celkové náklady:                 13.437.795,76 Kč

Z vlastních zdrojů:                1.804.978,49 Kč

Dotace:                                    9.887.894,66 Kč

Dodavatel:                             COMMODUM, spol. s r.o.

Poskytovatel dotace:         ROP Střední Morava

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 24.10.2020 16:18