Restaurátorské práce - obnova sochy anděla

Restaurování sochy bylo uskutečněno za finanční  podpory Olomouckého kraje.


Dotace činila 50.000,- Kč.
Celkové náklady činily 95.800,- Kč.

Restaurátor: MgA. Martin Parobek  
Termín dokončení opravy byl stanoven do 31.10.2012. Práce byla ukončena k 1.7.2012.

Stav před restaurováním:


Stav po restaurování: 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 27.09.2020 10:07