Realizace projektu „Rozvoj klíčových kompetencí v Základní škole Němčice nad Hanou“

 

 

V prosinci 2017 byla do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podána dotační žádost k projektu, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole v Němčicích nad Hanou rozvojem klíčových aktivit, a tím zvýšení možností uplatnění absolventů na trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben, bezbariérovosti, konektivity a připojení k internetu a dalších aktivit. Díky tomu dojde k podpoře odborné výuky žáků Základní školy Němčice nad Hanou. Řešené odborné učebny mají vazbu na tzv. klíčové kompetence žáků, které u nich budou po realizaci projektu lépe rozvíjeny. Jedná se například o dovednosti komunikace v cizích jazycích, orientace v přírodních vědách, technických a řemeslných oborech či práce s digitálními technologiemi. Podaná žádost o dotaci byla úspěšná a projekt je v současnosti realizován s termínem ukončení v červenci 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Základním cílem, který projekt řeší je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole v Němčicích nad Hanou rozvojem klíčových aktivit, a tím zvýšení možností uplatnění absolventů na trhu práce.

Předmět projektu a jeho výsledky: Předmětem projektu je rekonstrukce, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, bezbariérovost, konektivita a připojení k internetu. Výsledkem bude kvalitnější a modernější vzdělávání žáků této základní školy.

 

 

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 26.11.2020 02:53