Kamenný kříž na prostějovském kopci

 

Kamenný kříž na prostějovském kopci
Celková cena díla 130.000,-Kč
Poskytnutá dotace 50.000,-Kč
Vlastní prostředky 80.000,-Kč

„Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje“

 

 

 

 
Mikroregion Němčicko
Projekt Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Němčice nad Hanou
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MAS Hanácký venkov
 

www.nemcicenh.cz, vytištěno 23.08.2017 23:29